banner


Saada andmed lepingu sõlmimiseks


NB!
* Vastavalt jäätmekonteineri asukoha kaugusele jäätmeveoki peatumiskohast võib teenus olla tasuline!
** Tasuline lisateenus!
NB! * tähistatud väljade täitmine on tühjenduse tellimiseks vajalik. Kui andmed on puudulikult täidetud, jääb tühjendus tellimata!
Tellija nimi* :
Isikukood / Reg. number* :
Telefoni number* :
E-posti aadress* :
Linn / vald* :
Postiaadress* :
Postiindeks* :
Jäätmete väljaveo piirkond* :
Jäätmete väljaveo aadress* :
Jäätmete väljaveo postiindeks* :
Jäätmete väljaveosagedus* :
Konteineri maht* :
Jäätmekonteinerite arv* :
Jäätmekonteineri omand* :
Jäätmekonteineri asukoht(*)* :
Pakendatud lisajäätmed* :
Vedaja poolt luku/värava avamine* :
Arve saamise eelistus* :
Märkused :
Saada

Viimased Uudised: