banner

Tuhajäätmed olmeprügi konteineris

11.11.2014
 
Seoses alanud kütteperioodiga on segaolmejäätmete mahutitesse tekkinud suurel hulgal tuhajäätmeid.
Tuletame siinkohal meelde, et tuhk ei ole olmejääde ja tuha panemine konteinerisse muude jäätmetega kokku on ülimalt suure tuleohuga tegevus!
Tuhka on lubatud segaolmejäätmete mahutisse panna vähesel määral, jahutatuna ning kilekotti pakendatult.
Siinkohal juhime tähelepanu, et tuha veega kastmine ei ole sobilik lahendus selle jahutamiseks.
Veega kastmine muudab konteineri raskeks, lisaks tekib prügi jäätumisoht.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes,
AS Eesti Keskkonnateenused

Viimased Uudised: