banner

Mustamäe jäätmejaam jätkab esimesena Eestis opereerimist ilma linna toetuseta

26.11.2014
 
AS Eesti Keskkonnateenused käsundusleping Tallinna Keskkonnaametiga Artelli 15 aadressil asuva jäätmejaama opereerimiseks lõpeb 30. novembril 2014. Tulenevalt klientide suurest huvist ja lähiümbruses alternatiivse jäätmejaama puudumisest otsustas ettevõte jätkata jäätmejaama opereerimist ja teenuse pakkumist, tegutsedes seega esimese iseseisvalt majandava jäätmejaamana Eestis.

AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse liikme Argo Luude sõnul toimivad jäätmejaamad tavapraktikas koostöös kohalike omavalitsustega. Kohalike omavalitsuste kohustus on rahastada ja luua erinevaid võimalusi taaskasutatavate jäätmete äraandmiseks.

Tallinna Keskkonnaamet on otsustanud mitte pikendada lepingut Mustamäe jäätmejaama teenuse ostmiseks, kuid Mustamäe jäätmejaama suur kasutatavus ja soodne asukoht tingivad vajaduse sellise teenuse säilitamiseks linnaelanikele.

Jäätmejaama lahtiolekuajad ja vastuvõetavate jäätmete loetelu jääb varasemaga võrreldes samaks, kuid linna toetuse puudumise tõttu muutub tasu eest vastu võetavate jäätmete hinnakiri.

Mustamäe jäätmejaamas võetakse alates 1. detsembrist 2014 tasuta vastu järgnevaid jäätmeid:
-pakendijäätmed (puhtad pakendijäätmed kartongist, plastist, klaasist ja metallist);
-paberi- ja kartongijäätmed;
-metallijäätmed;
-elektroonikajäätmed.

Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid.

Tasu eest vastu võetavate jäätmete täpse hinnakirjaga saab tutvuda SIIN.

Viimased Uudised: