banner

Jäätmeveost Pirital

18.12.2018
Teatame Teile, et alates 1. jaanuarist 2019 muutub Tallinna linna Pirita piirkonnas jäätmeveo teenuse pakkuja ning uueks teenuse pakkujaks segaolmejäätmete, vanapaberi ning  biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete veol on edaspidi Tallinna Jäätmekeskus.

Viimased Uudised: